Tag: sinh

Tag: sinh

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRAO HỌC BỔNG CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ CHO HỌC SINH XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong học kỳ I năm học 2020-2021. Kết quả cụ thể như sau: Học sinh đạt danh hiệu HSG: 218 em = 18%; học sinh đạt danh hiệu HSTT: 703 em = 58.98 %, học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt: 1151 em = 96.56%, học sinh xếp loại hạnh kiểm khá: 41 em = 3.44%.

HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020) CỦA CÂU LẠC BỘ NỮ SINH

Bất cứ ai sinh ra và trưởng thành, ngoài công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ còn có công lao dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô. Để hướng về ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11; chiều ngày 16/11/2020 CLB nữ sinh trường PT DTNT Tây Nguyên đã tổ chức chuỗi hoạt động