Địa chỉ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên

Địa chỉ Đường Thủ Khoa Huân, Tổ liên gia 38, Tổ dân phố 4, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk