TƯNG BỪNG HỘI THI CẮM HOA KỈ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2020)

TƯNG BỪNG HỘI THI CẮM HOA TRƯỜNG PT DTNT TÂY NGUYÊN KỈ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2020)