HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020) CỦA CÂU LẠC BỘ NỮ SINH

“Khúc sông ấy vẫn còn đây, Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông”.