Đại hội đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2018 thành công tốt đẹp

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG PT DTNT TÂY NGUYÊN