Monday, May 01st

Last update01:57:44 PM

SKKN: Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình trong chương trình môn Toán lớp 9

skknSáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
Người thực hiện: Phạm Huy Quảng

XemDiem
» Khúc ca trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên
» Lên đàng
» Nối Vòng Tay Lớn

sgd_dlak
34
CongTTTS
Violet

You are here Sáng kiến kinh nghiệm : SKKN: Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình trong chương trình môn Toán lớp 9