Kết quả sau một tuần học tập và rèn luyện năm học 2017 - 2018

Kết quả sau một tuần học tập và rèn luyện năm học 2017 - 2018
Một số hình ảnh của ngày học tập và rèn luyện cuối cùng trong tuần học quân sự đầu năm học 2017 - 2018 của các trò:
Cuoituan