Quang cảnh tuần học đầu tiên năm học 2017 - 2018

Quang cảnh tuần học đầu tiên năm học 2017 - 2018
Một ngày học tập tại trường trong tuần học đầu tiên
Một số hình ảnh:
Xếp hàng lên khu giảng đường học tập

Những gương mặt vui tươi trong sáng


Các trò chăm chú học tập với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm

Hăng say học các động tác thể dục

Luyện tập để có bài thể dục đẹp

Giải lao, vui chơi sau những giờ học trên giảng đường