File hướng dẫn thay đổi nguyện vọng trực tuyến

File hướng dẫn thay đổi nguyện vọng trực tuyến
Các bạn tải file đính kèm về tìm hiểu thay đổi nguyện vọng trực tuyến nhé !
Link tải
xét nguyện vọng