Hướng dẫn thủ tục nhập học Trường PTDTNT Tây Nguyên

Hướng dẫn thủ tục nhập học Trường PTDTNT Tây Nguyên

I. Đối với học sinh đầu cấp lớp 6 và lớp 10:

Mang học bạ photo công chứng hoặc học bạ gốc đến trường để làm thủ tục xét tuyển, nếu đủ điều kiện trường sẽ cấp giấy tiếp nhận và làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn.

II. Đối với học sinh vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12: Làm thủ tục theo hướng dẫn sau:

1. Đối với học sinh thuộc tỉnh Đắk Lắk:
          Bước 1: Mang học bạ photo công chứng hoặc học bạ gốc đến trường để làm thủ tục xét tuyển, nếu đủ điều kiện Trường sẽ cấp giấy tiếp nhận.

          Bước 2: Mang giấy tiếp nhận chuyển trường về Trường học sinh hiện tại đang theo học để nhận giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng Nhà trường nơi đi cấp và rút học bạ.

          Bước 3: Mang hồ sơ đến Trường PTDTNT Tây Nguyên để làm thủ tục nhập học. Hồ sơ gồm có:
          - Đơn xin vào học (Do cha mẹ hoặc người giám hộ ký).
          - Học bạ (bản chính).
          - Bằng tốt nghiệp THCS (đối với HS THPT); Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (đối với học sinh THCS, nếu có).
          - Bản sao giấy khai sinh.
          - Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học.
          - Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
          - 6 tấm ảnh 3x4.
          - Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú (Bản công chứng).

2. Đối với học sinh ngoại tỉnh:

STT

Các bước thực hiện

Nơi làm thủ tục

Đối với học sinh
Trung học Cơ sở

Đối với học sinh
Trung học Phổ thông

01

Học bạ photo công chứng để xét tuyển

Trường PTDTNT Tây Nguyên

02

Nếu đủ điều kiện xét tuyển, Trường sẽ cấp giấy tiếp nhận và đơn xin chuyển trường

Trường PTDTNT Tây Nguyên

03

Đưa giấy tiếp nhận và đơn xin chuyển trường về trường đang học để xin giấy giới thiệu và rút học bạ

Trường học sinh hiện tại đang theo học

04

Mang hồ sơ hợp lệ đến nơi làm thủ tục để nhận giấy giới thiệu. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin vào học (Do cha mẹ hoặc người giám hộ ký)
- Học bạ (Bản chính)
- Bằng tốt nghiệp THCS (đối với HS THPT); Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (đối với học sinh THCS, nếu có).
- Bản sao giấy khai sinh
- 6 tấm ảnh 3x4
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học.
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng Nhà trường nơi đi cấp
- Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú (Bản công chứng)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã hoặc thành phố nơi học sinh đang học

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nơi học sinh đang học

05

Mang hồ sơ và Giấy giới thiệu chuyển trường đến nơi làm thủ tục để nhận giấy giới thiệu về trường PTDTNT Tây Nguyên

Phòng Giáo dục Đào tạo Thành Phố Buôn Ma Thuột (03 Lý Nam Đế -TP. BMT)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (08 Nguyễn Tất Thành - TP. BMT)

06

Mang toàn bộ hồ sơ và Giấy giới thiệu về Trường để làm thủ tục nhập học

Trường PTDTNT Tây Nguyên