Địa chỉ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên

Địa chỉ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên

- Địa chỉ: Số 45, Đường Thủ Khoa Huân, Tổ dân phố 4, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Số điện thoại: 02623.891.309 hoặc 02623.952.255
- Hot line: 0948.420.075 hoặc 0979.653.189
- Email: phothongdtnttaynguyen@gmail.com
- Website: http://ptdtnttaynguyen.edu.vn/
dia chi truong ptdtnt tay nguyen dia chi truong tay nguyen lien lac truong noi tru