HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XIV NĂM 2020

HỘI THI “GIAI ĐIỆU  TUỔI HỒNG” TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XIV NĂM 2020
TRƯỜNG PT DTNT TÂY NGUYÊN THAM DỰ HỘI THI “GIAI ĐIỆU
TUỔI HỒNG” TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XIV NĂM 2020
Thực hiện kế hoạch số 41/KH – SGDĐT ngày 10/09/2020, trong các ngày 14/11 – 17/11/2020 tại trường tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt đã diễn ra Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV, năm 2020.
Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh được tổ chức 2 năm 1 lần, góp phần tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tiếp thu giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức; hình thành thói quen, ý thức tốt nhằm hoàn thiện nhân cách học sinh. Hội thi cũng tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng khiếu, cảm thụ nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo.
Hội thi có sự tham gia, biểu diễn của 68 đoàn gồm 54 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và 14 Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố với 175 tiết mục.
Trường PT DTNT Tây Nguyên đã tham gia Hội thi của Tỉnh với các tiết mục: độc tấu ghi ta Gió đầu mùa , đơn ca múa phụ họa Hồ trên núi. Kết quả nhà trường cập nhật sau do đang trong giai đoạn dự thi.
                                                                                          Hồ An


Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”