LỄ HỘI HALLOWEEN NĂM HỌC 2020-2021

LỄ HỘI HALLOWEEN NĂM HỌC 2020-2021
LỄ HỘI HALLOWEEN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÂY NGUYÊN
 
Muốn học tốt một ngôn ngữ, điều cần thiết là phải tìm hiểu văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ đó. Nhằm giúp học sinh có thể học tốt ngôn ngữ Tiếng Anh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên đã tổ chức Lễ hội Halloween với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của Nhà trường.
Lễ hội đã được sự quan tâm cổ vũ của đông đảo quý vị phụ huynh và toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên của Trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI

https://flic.kr/s/aHsmRRqZQ3


LỄ HỘI HALLOWEEN NĂM HỌC 2020-2021