THÔNG BÁO HỌC SINH THCS TIẾP TỤC NGHỈ HỌC

THÔNG BÁO HỌC SINH THCS TIẾP TỤC NGHỈ HỌC
THÔNG BÁO
Trường PTDTNT Tây Nguyên thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Học sinh THCS(Khối 6,7,8,9) tiếp tục được nghỉ từ ngày 16/03/2020 đến khi UBND tỉnh có thông báo mới (Nếu có thay đổi nhà trường sẽ thông báo sau)

Vậy Trường PTDTNT Tây Nguyên thông báo để quý vị phụ huynh được biết.

Pt dtnt tay nguyen nghi hoc thcs