TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÂY NGUYÊN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÂY NGUYÊN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÂY NGUYÊN VỚI CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 213/SGDĐT-VP ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo các điều kiện đón học sinh đi học trở lại.
Trường PTDTNT Tây Nguyên tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học và đảm bảo các điều kiện đón học sinh đi học trở lại:
- Nhà trường thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài trường, khu lớp học, khu nội trú đảm bảo sạch sẽ.
- Mua thuốc Girmisep và Chloramin B để phun khử trùng và lau rửa các khu vực trong trường, phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ; Phòng học và phòng ở học sinh trong khu Nội trú được tổ chức dọn vệ sinh và lau rửa thường xuyên.
- Các nhà vệ sinh, khu vực rửa chén ở bếp ăn tập thể đều có xà phòng để cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh rửa tay.
- Mua 03 máy đo thân nhiệt để kiểm tra thân nhiệt mọi người ra vào trường.
- Xây dựng Thời khóa biểu và tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh của tất cả các khối lớp.
- Ngày 01/3/2019, tổ chức đón học sinh nội trú trở lại trường sau thời gian nghỉ học thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả các em và phụ huynh đưa đón đề được kiểm tra thân nhiệt ngay tại Cổng trường.
- Sáng ngày 02/3/2020, buổi sáng đầu tiên học sinh đi học sau những ngày nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường tổ chức kiểm tra thân nhiệt của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bán trú, ngoại trú đến trường học tập, công tác. Hàng ngày, nhân viên y tế thường xuyên trực tại cổng để kiểm tra thân nhiệt của tất cả mọi người ra vào trường.

Dưới đây là các hình ảnh hoạt động của Nhà trường:


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÂY NGUYÊN DỊCH BỆNH COVID-19 DỊCH BỆNH COVID-19