Kết quả thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học 2019

Kết quả thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học 2019
Quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể xem trực tiếp hoặc nhấp vào đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1ixpNIGUiTGPiFgBFgywlEYdZ-eOpOjPT/view